αναδάσωση

Αποκατάσταση της δασικής βλάστησης που έχει περιοριστεί ή καταστραφεί από διάφορες αιτίες, όπως είναι η υπερβολική και αλόγιστη αποψίλωση, οι πυρκαγιές, οι κατολισθήσεις εδαφών, οι επιδρομές παρασίτων κλπ. Η α. αποτελεί πρόβλημα ζωτικού ενδιαφέροντος και μεγάλης οικονομικής σημασίας για όλες τις χώρες, που στα εδάφη τους υπάρχουν ορεινές περιοχές όπου κυριαρχούν δασικές καλλιέργειες. Η ανασύσταση ενός κατεστραμμένου δάσους μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο με φυσική όσο και με τεχνητή α. Εκεί όπου προϋπήρχε μια δασώδης έκταση αρχίζει να ξαναδημιουργείται μόνο του το δάσος, έπειτα από ορισμένο χρονικό διάστημα.Στην αρχή, τη δασική βλάστηση αντιπροσωπεύει ένα προσωρινό δάσος, στο οποίο αφθονούν είδη τα οποία πολλαπλασιάζονται με σπόρους που μεταφέρονται εύκολα από τον άνεμο. Τέτοια είναι οι σφένδαμνοι, οι μελιοί, οι φλαμουριές, οι άλνοι (σκλήθρες), οι σημύδες, οι λεύκες και οι ιτιές, από τα οποία υπερτερούν ορισμένα είδη, ανάλογα με το κλίμα, το υψόμετρο και το έδαφος. Τα οριστικά είδη εγκαθίστανται αργότερα, υπό την προστασία αυτής της δενδρώδους επικάλυψης, και η ταχύτητα εγκατάστασής τους είναι αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης των μητρικών φυτών του αρχικού δάσους από την αποψιλωμένη περιοχή (όσο πιο μικρή είναι αυτή η απόσταση, τόσο ταχύτερα γίνεται). Η απόσταση αυτή, μαζί με τις κλιματικές και εδαφικές συνθήκες, επηρεάζει και την ανασύσταση του δάσους: αυτό ακριβώς έχει υπόψητου και ο δασοκαλλιεργητής στη λεγόμενη φυσική ανανέωση του δάσους. Κατά την κοπή των δέντρων προσπαθεί να ακολουθήσει όσο γίνεται τη φύση, αφήνοντας δίπλα στη ζώνη όπου αραιώνει η δασική βλάστηση μια λωρίδα με ψηλόκορμα δέντρα, τα οποία σκορπίζουν τους σπόρους τους στη γύρω περιοχή και επιτυγχάνουν έτσι τον σχηματισμό του δάσους. Άλλες φορές πάλι, τα δέντρα κόβονται λίγο-λίγο, και όχι μόνο μία φορά, και όσα μένουν καθορίζουν με τους σπόρους τους την εγκατάσταση της νέας δασικής φυτοκοινωνίας. Αλλά και η ίδια η φύση παρεμβαίνει όταν το έδαφος δεν έχει μόνο αποψιλωθεί, αλλά και εκχερσωθεί και υποβιβαστεί από πλευράς γονιμότητας, εξαιτίας της απόπλυσης των υδάτων· στην αρχή, υπάρχει πάλι μια βλάστηση ποών, θάμνων και δενδρυλλίων, που ξαναδίνει στο έδαφος την απαραίτητη γονιμότητα για να αναπτυχθεί και πάλι μια νέα δενδρώδης βλάστηση. Τις περισσότερες φορές, ωστόσο, είναι αναγκαία μια βαθύτερη παρέμβαση του ανθρώπου (τεχνητή ανανέωση του δάσους), o οποίος άλλωστε, για να επιτύχει στο έργο του, πρέπει να προσπαθήσει να υποβοηθήσει τη φύση και να προσεγγίσει τους φυσικούς νόμους. Η τεχνητή α. μπορεί να γίνει τόσο με σπορά όσο και με φύτευση. Η σπορά γίνεται σε εδάφη που έχουν προετοιμαστεί προσεκτικά για να δεχτούν τους σπόρους, ώστε να μη γίνεται σπατάλη τους, όπως αντίθετα συμβαίνει στη φύση· επιπλέον, βασική σημασία έχει η προσεκτική επιλογή των δασικών ξυλωδών φυτικών ειδών που πρέπει να είναι κατάλληλα για τις ιδιαίτερες συνθήκες (φύση και έκθεση του εδάφους στον ήλιο, υγρασία και προπάντων υψόμετρο). Αντίθετα, η φροντίδα αυτή είναι πολύ μικρότερη όταν η α. γίνεται με φύτευση, επειδή σε αυτή την περίπτωση το φυτευόμενο νεόφυτο (2 έως 5 ετών) είναι πολύ πιο ανθεκτικό από τους σπόρους και επομένως αναπτύσσεται ακόμα και σε εδάφη όχι απολύτως κατάλληλα. Με τον καιρό η δασική βλάστηση, όταν αναπτυχθεί κανονικά, θα οδηγήσει στη βελτίωση του ίδιου του εδάφους. Η α. αποτελεί οξύτατο πρόβλημα για τη σύγχρονη Ελλάδα, επειδή η φωτιά αποτεφρώνει συχνά μεγάλες περιοχές με δασική βλάστηση, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Εκτός από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τιμωρία των υπευθύνων στις πυρκαγιές, οι περιοχές που κάηκαν δεν επιτρέπεται να οικοπεδοποιούνται, αλλά κηρύσσονται αναδασωτέες. Στη δεκαετία 1980-90, αναδασώθηκαν στην Αττική εκτάσεις 40.000 στρεμμάτων. Αναδάσωση παραλίας με πευκάκια. Τα προκαλύμματα από καλάμια τα προστατεύουν από τον αέρα και τα σταγονίδια της θάλασσας. Τμήμα αναδασωμένης περιοχής. Η αναδάσωση δίνει και πάλι ζωή στις περιοχές που έχουν αποψιλωθεί. Η αναδάσωση αποτελεί θέμα ζωτικού ενδιαφέροντος και μεγάλης οικονομικής σημασίας για όλες τις χώρες.
* * *
η (Δασοπ.)
τεχνητή επανίδρυση δάσους με φύτευση δενδρυλλίων που παράγονται σε φυτώρια ή με σπορά.
[ΕΤΥΜΟΛ. < αναδασώνω. Απόδοση ξεν. όρου, πρβλ. αγγλ. reforestation. Ο ελληνικός όρος αναδάσωσις πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον δασολόγο Νικόλαο Χλωρό].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • αναδάσωση — η το να αναδασώνει κανείς (βλ. αναδασώνω) …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • αναδάσωμα — το [αναδασώνω] η αναδάσωση …   Dictionary of Greek

  • αναδασωτής — ο (θηλ. ώτρια) [αναδασώσω] αυτός που αναλαμβάνει ή εκτελεί την αναδάσωση, που φυτεύει δέντρα σε αποψιλωμένους χώρους …   Dictionary of Greek

  • αναδασώνω — 1. δενδροφυτεύω εκ νέου έκταση που απογυμνώθηκε από τα δέντρα της λόγω πυρκαγιάς ή άλλης αιτίας, ξαναδημιουργώ το δάσος 2. φυτεύω δέντρα σε φαλακρό χώρο, για να τόν μετατρέψω σε δάσος. [ΕΤΥΜΟΛ. < ανα * + δασώνω. ΠΑΡ. αναδάσωμα, αναδάσωση,… …   Dictionary of Greek

  • γεωμορφολογία — Επιστήμη η οποία μελετά το ανάγλυφο της επιφάνειας της Γης. Περιλαμβάνεται στις γεωγραφικές επιστήμες και εξηγεί τις σημερινές ανάγλυφες μορφές της Γης με την ταυτόχρονη μελέτη της προϊστορικής εξέλιξής τους. Η γ. εμφανίστηκε πολύ νωρίς με τη… …   Dictionary of Greek

  • διάβρωση — Όρος που χρησιμοποιείται στη γεωλογία και, υπό ευρεία έννοια, αναφέρεται στο σύνολο των διεργασιών που προκαλούν διάφοροι φυσικοί παράγοντες, με αποτέλεσμα την αργή αλλά συνεχή αποσύνδεση και αποκομιδή, λιγότερο ή περισσότερο έντονη κατά τόπους,… …   Dictionary of Greek

  • κατολίσθηση — Γεωλογικό φαινόμενο κατά το οποίο μάζες πετρωμάτων ξεκολλούν από τις πλαγιές των ορεινών αναγλύφων και ολισθαίνουν προς τα χαμηλότερα μέρη, επάνω σε ένα υπόβαθρο ολίσθησης, που αποτελείται από τα υποκείμενα πετρώματα. Κ. επίσης ονομάζεται το… …   Dictionary of Greek

  • κύπρος — I Νησιωτικό κράτος της ανατολικής Μεσογείου. Βρίσκεται Δ της Συρίας και Ν της Τουρκίας.Η Κ. είναι το τρίτο σε μέγεθος νησί της Μεσογείου και ανήκει γεωγραφικά μεν στη Μικρά Ασία, πολιτικά όμως στην Ευρώπη. Ο πληθυσμός της είναι 80% Ελληνοκύπριοι …   Dictionary of Greek

  • πεύκο — Κοινή ονομασία κωνοφόρων δέντρων που ανήκουν στο βοτανικό γένοςπίνος. Το γένος αυτό εμφανίστηκε κατά τη μεσολιθική περίοδο και διαδόθηκε περισσότερο κατά το κρητιδικό. Στην Ελλάδα σχημάτιζε εκτεταμένα δάση κατά το μειόκαινο. Η ευρεία διάδοση των… …   Dictionary of Greek

  • πλημμύρα — Η ανύψωση της στάθμης των νερών ποταμού, λίμνης ή θάλασσας και η έξοδός τους από την κοίτη τους. Η π. οφείλεται συνήθως σε κλιματολογικές συνθήκες με τη βοήθεια και της μορφολογίας του εδάφους. Αίτια είναι οι ραγδαίες και διαρκείς βροχές, η… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.